ANBI-status SSIL

Elk jaar weer zijn wij de betrouwbare vriend en contactpersoon van Sinterklaas. De hotline tussen Nederland en Spanje en dat vinden wij al jaren lang een grote eer. In 2011 werd dat beloond door de Belastingdienst en hebben wij van de SSIL met trots de ANBI-status gekregen.

De ANBI-status
In het kort betekent het hebben van een ANBI-status dat de SSIL een “Algemeen Nut Beogende Instelling” is. Giften die wij in ontvangst mogen nemen mogen dan afgetrokken worden bij de aangifte Inkomstenbelasting onder het hoofd: Giften. Wat betekent dat de Stichting Sinterklaas Leeuwarden financieel een steuntje in de rug geven een stuk aantrekkelijker wordt voor onze sponsoren en vrijwilligers. En voor boordevol leuke Sinterklaasideeën is helaas altijd geld nodig.

Voor vrijwilligers
De stichting werkt met heel veel top vrijwilligers die elk jaar zonder uitbetaling Sinterklaas en zijn Pieten een warm welkom heten in Leeuwarden. Natuurlijk brengt dit kosten met zich mee die bij de penningmeester gedeclareerd moeten worden. Wanneer een vrijwilliger afziet van de uitbetaling van de declaratie kan er een “Pro forma” declaratie bij de Penningmeester ingediend worden. De Penningmeester maakt een melding van dat hij/zij afziet van de uitbetaling, geeft de vrijwilliger een verklaring en wordt het declaratiegeld beschouwd als een GIFT.

Voor sponsoren
Ook voor onze sponsoren en vrienden van de SSIL is de ANBI-status aantrekkelijk. Zo kan iedereen die een bedrag aan de SSIL overmaakt dit automatisch op de aangifte aftrekken (mits aan de 1% norm wordt voldaan). Dit onder de vermelding van GIFT aan de SSIL.

Wij blijven transparant
Natuurlijk doen wij ook iets terug om ze onze ANBI-status te behouden. Zoals het plaatsen van bepaalde vereiste info over onze stichting. Wil je graag meer weten over onze stichting? Zoals onze bestuur, beleid en doelstelling? Hieronder vindt u alle benodigde informatie over onze stichting.

Onze officiële naam
Stichting Sinterklaas Intocht Leeuwarden (SSIL)
KvK: 41002590
RSIN: 813876230
Email: bestuur@sinterklaasleeuwarden.nl

Doelstelling
De stichting heeft ten doel met niet commercieel oogmerk ieder jaar in het centrum van Leeuwarden een sinterklaas intocht en activiteiten rondom deze tocht te organiseren, ten einde dit sprookje voor de kinderen levendig te houden.

Bestuurssamenstelling

– Voorzitter Serge Hollander
– Secretaris Gusta den Dolder
– Penningmeester Harrie Steenstra
– Lid Ronald Posthumus
– Lid Karina Pool

Beloningsbeleid
De bestuurders zetten zich geheel belangeloos in voor de stichting, zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat. Ook vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016

Heb je nog vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met penningmeester Harrie Steensma: penningsmeester@sinterklaasleeuwarden.nl.

Meer informatie vindt je op www.anbi.nl